• Et dukkehjem 

      Ibsen, Henrik (København: Gyldendalske boghandels forlag, 1879)